Vážení zákazníci, v případě, že hledáte konkrétní zboží a my jej nemáme v našem e-shopu, neváhejte nám zavolat. Případně nám napište a my Vám zpracujeme nabídku dle vašich konkrétních požadavků. VOLEJTE +420 603 367 466 od 8:00 - 16:00 nebo pište email na elhatec@elhatec.cz kdykoli. Těšíme se na Vás.

Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ELHATEC s.r.o., IČO: 25553801, se sídlem Mučednická 945/3, PSČ 616 00 Brno (dále jen „společnost“ nebo „správce“) chrání osobní údaje a jiné důvěrné informace získané a zpracovávané v rámci své činnosti. Společnost při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), a z nového zákona doplňujícího některá ustanovení GDPR, který nahradí zákon po 25. květnu 2018 (dále jen „legislativa“).

Společnost zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smluvních nebo zákonných požadavků v rámci činnosti společnosti.

  1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává tyto osobní údaje:

Adresní a identifikační údaje fyzické osoby sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno a příjmení, titul, popř. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, číslo osobních dokladů), osobní údaje fyzických osob zastupujících právnické osoby v rozsahu nutném k realizaci smluvního vztahu a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné podobné informace).

Popisné údaje (např. bankovní spojení),

Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  1. Účely zpracování a právní základ zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje pouze pro účely plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem jakožto právnickou osobou a subjektem údajů. Následující informace se vztahují pouze k tomuto účelu zpracování.

Společnost dále dle platných právních předpisů zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců. Informace o tomto zpracování je řešena interním informováním zaměstnanců a tento dokument se nevztahuje na zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti.

K jinému zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází.

  1. Kategorie příjemců osobních údajů

S výjimkou úkonů vůči orgánům veřejné správy společnost osobní údaje nikomu nepředává. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani do jakýchkoli mezinárodní organizací.

  1. Doba uchování osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a následně 10 let od ukončení smluvního vztahu a to z důvodu ochrany svých oprávněných zájmů v souvislosti s promlčecí dobou podle § 629 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

  1. Zdroje osobních údajů

Společnost shromažďuje osobní údaje pouze přímo od subjektů údajů, společnost osobní údaje nezískává od žádných třetích subjektů.